Wat is bedrijfsoefentherapie?

Met bedrijfs oefentherapie draagt u er aan bij dat medewerkers bewuster met hun gezondheid leren omgaan op de werkplek. Er wordt een relatie gelegd tussen houding en beweging en het ontstaan van lichamelijke klachten. Het uitgangspunt is zelf redzaamheid van de medewerker, gericht op het voorkomen of verhelpen van klachten en daarmee op het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Diensten

Afhankelijk van uw vraag kan de bedrijfs therapie worden samengesteld uit de volgende onderdelen (modules):

Follow-up

Eén of meerder vervolg gesprekken of bijeenkomsten (follow-up) vergroten het effect van de training. De oefenstof beklijft beter, wordt beter toegepast en zorgt voor structurele veranderingen in werkhouding en werkwijze. Ook is het mogelijk dat ik regelmatig een bezoek op de werkplek breng om te kijken of het geleerde in de praktijk wordt toegepast en om te helpen bij eventuele problemen hiermee.

 

Omgaan met stress

Stress is iets waar we allemaal mee te maken krijgen. Het is belangrijk om de invloed van stress op het lichaam te leren herkennen en om hiermee bewust om te gaan zodat er geen klachten door ontstaan. In workshops kunt u leren herkennen wat stress signalen van het lichaam zijn. Met behulp van ademhalings technieken en lichamelijke ontspanningsoefeningen wordt u zich bewust van uw reacties op stress en hoe u hier mee om kunt gaan.

 

Reïntegratie

In samenwerking met de verantwoordelijke voor de reïntegratie kan ik de reïntegratie helpen begeleiden om te zorgen dat recidieven worden voorkomen. Een goede start is belangrijk om klachten te voorkomen.

Knelpuntenanalyse

Door middel van observaties, video-opnames of foto's, vragenlijsten en/of metingen worden de werkplek en het gebruik ervan onderzocht en geanalyseerd.

 

Advisering en voorlichting

Bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en de aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied.

 

Trainingen en workshops

Alleen aanpassen van de werkplek is onvoldoende. Het op gang brengen van het bewustwordingsproces van de medewerker is minstens zo belangrijk. Om dit te bereiken kan er een trainingsprogramma op maat gemaakt worden uitgaande van de wensen van de cliënt.

 

Een training voor een groep kan bijvoorbeeld bestaan uit voorlichting en een praktisch gedeelte waarbij vaardigheden direct op de werkvloer (on the job) kunnen geoefend.

 

Een individuele training kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een fysieke klacht of ter voorkoming hiervan worden gegeven.